KALISZ

ATO SIGNAGE  s p.  z  o. o.
Al. Wojska Polskiego 29 B | 62-800 Kalisz, Polska

KRS: 0000700288 | REGON: 301888834 | NIP: 618-213-65-52
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 840 000 PLN

 

Mob: +48 697 999 971

Tel: +48 62 767 85 00
email: ato@ato.pl,

PL, EN

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są TUTAJ
Kontakt z administratorem danych: ochronadanych@ato.pl

DOBRODZIEŃ

ATO SIGNAGE s p.  z o. o.  o d d z i a ł  D o b r o d z i e ń
ul. Szemrowicka 2 B | 46-380 Dobrodzień, Polska

KRS: 0000700288 | REGON: 301888834-00020 | NIP: 618-213-65-52
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 840 000 PLN

tel: +48 34 357 53 29
e-mail: sekretariat.dobrodzien@ato.pl
PL, EN

SALES

Sales EN/PL/RU zuzanna.duras@ato.pl 

Sales EN/PL piotr.grzeluszka@ato.pl 

Sales EN/PL dominika.morawska@ato.pl