FE POIR poziom pl 1 rgb.png 1000px

 

 

 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE

 

 

 

 

ATO SIGNAGE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako Beneficjent realizuje projekt pt.:

 

Dotacja na kapitał obrotowy ATO SIGNAGE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”,

 

w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

 

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19